img
Skarbon
star

Sıfır emisyon sürdürülebilirlik ve küresel bir derecelendirme kuruluşu olmak hedefiyle 2023 yılında Skarbon’u kurduk. Gücünü bilimsel yaklaşımdan alan ve uluslararası hedefleri olan bir şirketiz.

img

KURUMSAL

Skarbon Sıfır Karbon Hedefleri Doğrultusunda şirketlere raporlama danışmanlık ve yazılım hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

img

SKARBON PASS

Skarbon, Pass Dünyada bir sürdürülebilirlik standardı ve bu standarda dair endeks oluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir puanlama metodolojisidir. Türkiye'de 100'den fazla şirketin / holdingin puanlamasını yapmış Türkiye'den başlayarak dünya borsalarında işlem gören şirketleri puanlama hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

2022'de

Sürdürülebilirlik Endeksi

Bilimsel bir altyapı ile çalışılmaya başlanmış ve bu çalışma yayına dönüştürülmüştür.

2023'te

100'den fazla şirket sürdürülebilirlik temelinde puanlanmıştır.

Dünyadaki diğer sürdürülebilirlik puanlama ve derecelendirme yöntemleri ile uyumu kontrol edilmiştir.

2023 yılında

Milyonlarca sayfadan oluşan binlerce sürdürülebilirlik rapor doküman ve haberi

taranarak skarbon PASS skorları oluşturulmuştur.

img

RAPORLAMALAR

GRI LCA TCFD CBAM SB gibi raporlama standartlarında sürdürülebilirlik raporları hazırlanmaktadır.

2019-2023

Su, Atık, Enerji

İstatistikleri veritabanı oluşturulmuştur.

2023

Sürdürülebilirlik Yayınları

listesi oluşturulmuştur.

2023

Sürdürülebilirlik Endeksi

Skorlamalarına başlanmıştır.

img

ÇÖZÜMLER

Su ayak izi, karbon ayak izi sürdürülebilirlik raporları karbon yönetimi karbon ofset SBTI GRI LCA TCFD raporlama EPD C2C Eco-Label sertifikasyonları ve ESG danışmanlığı gibi hizmetler sunulmaktadır.

img
SBTI

90%

img
GRI

95%

img
LCA

85%

img
TCFD

97%

Skarbon PASS

2022 Skarbon PASS skorları

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Dünyayı birlikte koruyalım

img
Hizmetler

Karbon ve İklim Ekonomisine Uyum konusunda çözüm ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Şirketlerin GRI standartlarında ESG raporlarını hazırlıyoruz.

Şirkette Kullanılan ve üretilen ürünlerin yaşam döngüsü değerlemelerini yapıyoruz.

03

Şirketlerin raporlarındaki yeşil aklama kanıtlarının tespit edilmesi.

SPK yönergelerine uygun sürdürülebilirlik raporlamalarını hazırlıyoruz.

05
Risk Değerlemesi

Rapor Puanlama

Hazırlanan raporların dünyaca kabul gören risk derecelendirme skorlarını tahmin edip gerekli düzenlemeler konusunda danışmanlık yapıyoruz.

Skarbon Sıfır Karbon

adres Pendik, İstanbul
Görüşelim